kas tas ir?

Mūsu atradumos gadās pa kādam darba rīkam vai sadzīves priekšmetam, kura nozīme un pielietojums ir tikai aptuveni nojaušams vai arī pilnīgi nesaprotams. Acinām jūs piedalīties šo mīklu atminēšanā - varbūt kopīgiem spēkiem izdodas noskaidrot, kā sauc šos priekšmetus un kādiem nolūkiem tie kalpojuši.

Atbildes sūtīt uz archivs@inbox.lv