krājums

Šobrīd mūsu krājumā ir vairāk nekā 450 priekšmetu ar kultūrvēsturisu nozīmi, ap 250 foto oriģinālu un vairāk nekā 350 fotomateriālu digitālajā formātā.